De bestelde goederen bevallen u niet, hebben een verkeerde maat of zijn defect? Dan kunt u uw bestelling binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen herroepen. Herroepen is zonder opgave van redenen in schriftelijke vorm (bv. brief, fax) mogelijk maar ook door de goederen eenvoudigweg terug te sturen. Om de termijn te respecteren, volstaat het de herroeping of de goederen tijdig te versturen.

Goederen die als pakket verstuurd kunnen worden, kunt u op onze kosten en ons risico terugsturen. Goederen die niet als pakket verstuurd kunnen worden, worden afgehaald.

ndien u de goederen reeds betaald hebt, storten we uw geld onmiddellijk op de rekening die op de retourbon vermeld is.